Ako napojiť Jabot Knot

- Dec 14, 2018-

Zložte jabotový šál v priamych záhyboch, ktoré sú približne 2 až 3 palce široké, ak je šál dostatočne široký.

Zaveste šarlát na krk okolo krku, aby konce zakryli oblasť hrudníka.

Upravte konce jabotového šálu tak, aby boli vyrovnané.

Vyzdvihnite pravý koniec šálu a priveďte ho k ľavému koncu. Prejdite cez ľavú časť tkaniny okolo polovice dĺžky.

Vytvorte koniec, ktorý je teraz na ľavej strane smerom hore a smerom k bradu, za križovatkou a otočte ho. Upravte konce jabotu tak, aby mali rovnakú dĺžku.